Het Hof van Cassatie beperkt de wederbeleggingsvergoeding

In het arrest van 24 november 2016 eindigt het Hof van Cassatie een reeds lang gebruikte omzeiling van de beperkte wederbeleggingsvergoeding bij vroegtijdige terugbetalingen van kredietovereenkomsten. Kredietnemers hebben belang bij dalende intrestenvoeten om hun lange termijnkredieten vervroegd terug te betalen om zo deze lening te herfinancieren aan een lagere interestenvoet Lees meer…