Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan E-Qualitylawyers.eu. Dit is groepering van advocaten.

Alle leden van E-Qualitylawyers.eu zijn advocaat in België.  Ze zijn allen aan de balie te Dendermonde ingeschreven. Mter. Piet Vandoolaeghe is ook ingeschreven aan de balie te Brussel.

E-Qualitulawyers.eu bestaat uit volgende leden:

BVBA Piet Vandoolaeghe, met ondernemingsnummer: 0478.241.969, pvdo@e-qualitylawyers.eu. De maatschappelijke zetel van de BVBA PIET VANDOOLAEGHE is gevestigd te 9200 DENDERMONDE, Greffelinck 15.

Mter. Sara Melis, met ondernemingsnummer: 0680.750.849, sara.melis[at]e-qualitylawyers.eu

E-Qualitylawyers.eu maakt deel uit van het netwerk Altalaw. U kan de gegevens van Altalaw terugvinden op www.altalaw.be

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van E-Qualitylawyers.eu is verzekerd via de verzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Verzekeringen, 2018 ANTWERPEN, De Keyserlei 5/31 via de Makelaar Van Breda Risks & Benefits, 2140 BORGERHOUT, Plantin en Moretuslei 297 (tel. 03/217.67.67, fax 011/2267.99). De polis verleent wereldwijde dekking, uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada, met een dekkingsplafond van 1.250.000 € per schadegeval.

Geen van de leden van E-Qualitylawyers.eu maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Uw advocaat en zijn dienstverlening.

Wij verlenen volgende diensten:

 • Vertegenwoordiging en bijstand bij procedures;
 • Adviesverlening;
 • Redactie en nazicht van contracten;
 • Onderhandelingen;
 • Bemiddeling;
 • Corporate governance;
 • Etc…

Tijdens een eerste consultaties lichten wij de cliënt in omtrent zijn rechten en verplichtingen. Deze worden steeds in een dienstenovereenkomst opgenomen.

U kan onze dienstenovereenkomst raadplegen op deze website: www.e-qualitylawyers.eu

Voor informatie of bij klachten.

 • Via post op volgend adres: 9200 DENDERMONDE, Greffelinck 15;
 • Via de telefoon: 052 37 45 60
 • Via mail: info@e-qualitylawyers.eu
 • Via fax : 052 22 31 45.

Beroepsregels en gedragscodes.

De leden van E-Qualitylawyers.eu zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en die van Nationale Orde, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

U kan hierover meer info verkrijgen op het secretariaat van de Dendermondse balie, Gerechtsgebouw, 9200 Dendermonde, Justitieplein 1 of Brusselse Balie, 1000 Brussel, Poelaertplein.