Meester Sara MELIS blinkt uit door haar opmerkelijke inzicht in de theoretische finesses van het recht. Ze bijt zich als geen ander vast in elke rechtsvraag tot ze de kleinste details ervan beheerst.

Sara MELIS interesseert zich voor de verhouding tussen maatschappij, rechtshandhaving en mensenrechten. In haar masterthesis onderzocht ze de internationale politiƫle informatiesamenwerking in strafzaken.

Mr. Piet Vandoolaeghe was haar stagemeester. Sindsdien verdiept zij zich verder in onder meer het burgerlijk recht, strafrecht en vennootschapsrecht.

In 2018 vertegenwoordigde zij balie Dendermonde op het Vlaams Pleitjuweel.