Piet Vandoolaeghe

Mter. Piet Vandoolaeghe studeerde zowel rechten als wijsbegeerte. Hij liep stage in het kantoor Simontbraun bij Fernand de Visscher.

Hij was werkzaam in het IES (Instituut voor Europese Studies) sedert 2003 en werkte mee aan de tekstvoorstellen voor de IGC (Intergouvernementele Conferentie) 2004. Deze IGC mondde o.m. uit in een ontwerp van een Europese Grondwet. Later werkte hij samen met prof. Koen Byttebier rond publiek-private samenwerking en de staatssteunregels binnen de EU.

Sinds 2006 bouwde hij zijn eigen kantoor uit. De band met Brussel werd steeds behouden.
Mter. Vandoolaeghe is vooral actief binnen het ondernemingsrecht in de breedste zin:

 • Conflicten in vennootschappen (uitsluiting of uittreding van aandeelhouders), nietigverklaring beslissingen raad van bestuur, ontbinding, alarmbelprocedure etc…;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Overnames en herstructureringen;
  Intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen);
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Due dilligence;
 • Het ondernemingsstrafrecht (namaak, frauduleus bankroet, misbruik van vennootschapsgoederen, witwas, milieudelicten; piramidespelen, bouwovertredingen);
 • Wederbeleggingsvergoedingen, funding loss, overname kredieten;
 • Exclusieve concessie en agentuur;
 • Oneerlijke handelspraktijken;

Hij vertegenwoordigt regelmatig Duitse en recenter ook Russische cliënten. Mter. Vandoolaeghe spreekt en schijft vloeiend Frans, Duits en Engels.

Hij richtte E-Qualitylawyers.eu op.